Hướng dẫn quản lý đơn hàng và theo dõi đơn khách hàng

1, Hướng dẫn đăng nhập tài khoản khách hàng

Để có thể quản lý các đơn hàng mà khách hàng đã tạo thông qua tiện ích extension để đặt hàng trung quốc thông qua các trang taobao, tmall, 1688 quý khách cần đăng nhập thông qua đường dẫn tại đây hoặc có thể đăng nhập thông qua chính extension mà quý khách dùng để đặt đơn

Tài khoản đăng nhập chính là tài khoản quý khách đăng ký trên extension hoặc xem cách hướng dẫn đăng ký tại đây

Đăng nhập thông qua đường dẫn:

 

Đăng nhập thông qua ” Quản lý đơn hàng” trên extension

Và đây là trang quản lý các đơn hàng và quý khách đã tạo đơn:

 

Chi tiết cấu thành đơn hàng:

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *